Slik registrerer du endringer for eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 5. april 2018 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på et eierseksjonssameie, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Du registrerer nytt styre ved å sende inn Samordnet registermelding.

Styret må velges av årsmøte.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser vedtaket

Ved registrering i Foretaksregisteret må

  • styremedlemmene bekrefte at de påtar seg vervet
Hvordan registererer jeg revisor?

Du registrerer revisor ved å sende inn Samordnet registermelding.

Revisor må velges av årsmøte.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser vedtaket
  • villighetserklæring fra revisor
Hvordan registrerer jeg regnskapsfører?

Du registrerer regnskapsfører ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • bekreftelse fra regnskapsfører som viser at han påtar seg valget

Hvis regnskapsfører signerer Samordnet registermelding, er det ikke nødvendig å legge ved egen erklæring.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både eierseksjonsameiet og du som fratrer bli varslet om dette.